Johdevoitelun huolto

Työstökoneiden johteiden voitelu on erittäin tärkeää. Jatkuva tasainen hyvänlaatuinen voitelu tuottaa johteille oikeanlaisen ohuen suojaavan ja kitkaa vähentävän öljykerroksen, joka auttaa saavuttamaan koneella tarvittavan tarkkuuden ja kappaleiden pinnanlaadun sekä koneen sulavat liikkeet. 

Johteiden voitelu  suojaa konetta myös kulumiselta. Voitelu parantaa johteiden kaikkien osien käyttöiän ennustettavuutta, minimoimalla ylimääräisen ja ennakoimattoman kulumisen. Epäsuorasti tämä vaikuttaa myös muiden osien ennustettavuuteen, sillä jos työstökoneen johteet eivät toimi oikeaoppisesti, heijastuvat ongelmat myös muualle työstökoneeseen potentiaalisesti lyhentäen koneen elinkaarta.

Johdevoitelujärjestelmän toiminta

Johdevoitelujärjestelmä koostuu pumpuista, annostelijoista ja nipoista, joista öljy siirtyy annostelijan toimintatavasta riippuen johteelle. Annostelijat sijaitsevat lähellä voideltavaa kohtaa ja nipat sijaitsevat suoraan voideltavien osien yläpuolella. Pumppu on yleensä koneen sivussa kiinni. Kaikki nämä osat ovat kuluvia ja vaativat huoltoa elinkaarensa mukaan.

Voitelujärjestelmissä on useita annostelijoita, jotka annostelevat öljyä koneen eri johteille ja

kuularuuveille. Annostelijoita voidaan vaihtaa yksittäin, mutta on suositeltavaa vaihtaa annostelijat kerralla säännöllisen vaihtovälin ylläpitämiseksi ja ylimääräisen työn minimoimiseksi. 

Paine annostelijassa muuttuu sen pettäessä, tällöin annostelija ei enää ”annostele” vaan virtaa läpi tai on tukossa. Paineen muutos vanhassa annostelijassa voi tapahtua kuluman ja rikkouman seurauksena. Annostelijan elinkaari jatkuvassa käytössä on noin 5 vuotta kolmivuorossa ajoa.

Pelkkien nippojen vaihtaminen tai avaaminen ei välttämättä riitä sillä viat voivat olla muualla. Nippoja voidaan kuitenkin tarpeen tullen vaihtaa yksittäin.

Työstökone hoitaa automaattisesti järjestelmän voitelun ja käyttäjän ei tarvitse välittää muusta kuin lisätä oikeanlaista öljyä. Öljyä uusitaan sitä mukaan, kun voiteluun käytettävää öljyä kuluu ja kulumisen tai haihtumisen määrä riippuu työstökoneen käytön asteesta. 

Jos öljyä pitää lisätä järjestelmään erikoisen usein, tulee järjestelmän toiminta tarkastaa.

Tärkeää on muistaa käyttää vain yhtä öljyä ja olla sekoittamatta erilaisia öljyjä keskenään.

Johdevoitelujärjestelmän huolto – itse tehtynä vai ammattilaisella?

Osa johdevoitelujärjestelmälle tehtävistä huoltotoimista on koneen käyttäjälle kuuluvia säännöllisiä kunnossapitotehtäviä. Tärkeimpänä on oikean johdeöljyn lisääminen järjestelmään.

Ammattilaisen tehtäväksi kuuluvat itse järjestelmään tehtävät huolto– ja vaihtotoimet. Johdevoitelujärjestelmän kuluvat osat tulee vaihtaa koko järjestelmän osalta säännöllisesti. Annostelijoiden ja pumppujen osalta elinkaari on noin 5 vuotta jatkuvassa kolmivuorossa ajettaessa. 

Käytettynä hankitun työstökoneen osalta kannattaa jo ennen koneen tuotantoon ottamista varmistua koneen johdevoitelun toimivuudesta ja päivittää vanhat osat uusiin. Samalla voidaan suunnitella koneen elinkaarta ja tulevia huoltotoimia ennakoivasti. Puutteellinen voitelujärjestelmä on mahdollista päivittää jatkuvaa automatisoitua voitelua noudattavaksi.

Johdevoitelun säännölliset huoltotoimet:

Säännöllinen öljyn lisääminen annostelijoihin:

  • Öljyä lisätään sitä mukaan, kun sitä kuluu. Öljyn kulumisen tai haihtumisen määrä riippuu työstökoneen käytön asteesta.

Oikeanlaisen johdeöljyn käyttäminen:

  • Oikeanlainen johdeöljy tuottaa tasaisen, johteeseen hyvin tarttuvan voitelukerroksen, joka suojelee työstökoneen johteita jopa tilanteessa, jossa lastuamisneste pääsee niille.

Johdesuojien kunnon tarkkailu:

  • Jos lastuamisneste pääsee johteille, on johdesuojien toiminta häiriintynyt ja rikkoutunut johdesuoja tulee korjata tai huoltaa oikeaoppisesti. 

Johdesuojien ja johteiden putsaaminen:

  • Johdesuojat puhdistetaan säännöllisesti ja jos johteet ovat näkyvissä, ne pidetään mahdollisuuksien mukaan puhtaana kaikesta muusta kuin johteille tarkoitetusta öljystä. 

Annostelijoiden ja pumppujen kunnon tarkkaileminen

  • Tarkkaile järjestelmän painetta, paine annostelijassa muuttuu sen pettäessä. Vanhassa annostelijassa tai pumpussa paineen muutos voi tapahtua kuluman ja rikkouman seurauksena.

Annostelijoiden ja pumppujen uusiminen:

  • Annostelijoiden ja pumppujen elinkaari on noin 5 vuotta jatkuvassa käytössä. Annostelijoita voidaan vaihtaa yksittäin mutta suositeltavaa on vaihtaa annostelijat kerralla säännöllisen vaihtovälin ylläpitämiseksi ja ylimääräisen työn minimoimiseksi.

Nippojen tarkkaileminen:

  • Tarkkaile nippojen toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Öljyä pitäisi tulla säännöllisesti sopiva määrä, mutta tukkeutunut tai rikkoutunut nippa voi tuottaa öljyn läpivirtauksen. Pelkkien nippojen vaihtaminen uusiin ei riitä, jos vika on muualla järjestelmässä.

Työstökoneen liikkeiden tarkkailu:

  • Tökkivät ja nytkähtäen liikkeelle lähtevät osat voivat olla merkki johteiden kuivumisesta tai likaantumisesta. Tarkista järjestelmän öljyn määrä ja toiminta.

Johdevoitelujärjestelmän ja johdesuojien säännöllinen huolto:

  • Säännöllisin väliajoin tehdyt huoltotoimenpiteet ehkäisevät koneen seisokkeja ja takaa tasaisen tuotannon. Ajoissa suoritetut ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet tulevat pitkällä aikavälillä edullisemmaksi ratkaisuksi kuin akuutit korjaustoimenpiteet. Voit huoltaa johdesuojat ja johdevoitelun kätevästi kerralla Maxjasin kautta: huolto.