CNC-koneen huoltaminen itsetehtynä

Säännölliset CNC-koneen huoltotoimenpiteet

Säännöllinen, huolellisesti suoritettu päivittäinen huolto ja puhtaanapidon toimenpiteet vähentävät yllättäviä tuotannon keskeytyksiä ja on edellytys suunnitelmalliselle toiminnalle, jossa huoltoon ja esimerkiksi varaosien tilaamiseen varaudutaan ennakoivasti. CNC-koneiden varaosien saatavuus yllättävissä tilanteissa ei ole yhtä turvattua kuin aiemmin. Tämän vuoksi on tärkeää varautua hankkimaan varaosat ajoissa.

Päivittäisiä huoltotoimia:

 • Tarkasta voiteluaineiden määrä, lisää tarvittaessa
 • Voitele kuivilta näyttävät osat joiden kuuluu olla voideltuina
 • Tarkasta leikkuunesteen taso ja tiheys ja täytä tarvittaessa
 • Tyhjennä lastunkuljetin ja sen säiliö
 • Tarkasta hydrauliikkanesteiden taso, lisää tarvittaessa
 • Puhdista pinnat ja johdesuojat lastuista

Kuukausittain tehtäviä huoltotoimia:

 • Vaihda tai puhdista ilmansuodattimet
 • Tarkasta ja puhdista lastuamisnesteen suodattimet
 • Puhdista jäähdyttimet ja puhaltimet
 • Tarkasta öljyn täyttötasot normaalista kasvaneen öljyn kulutuksen vuoksi
 • Tarkasta ja puhdista leuat ja kiinnitykset, pura ja kokoa tarvittaessa
 • Tarkasta ja puhdista ketjut ja kuljetushihnat

Vuosittain suoritettavat huoltotoimet:

 • Tyhjennä ja puhdista lastuamisnesteen säiliö
 • Tarkasta hydraulineste epäpuhtauksista, vaihda suodattimet
 • Tyhjennä ja puhdista voiteluainesäiliöt, vaihda voiteluaineet uuteen
 • Tarkasta karan ja kiinnitysten heitot mittaamalla

Säännöllinen kunnon tarkkailu

CNC-koneen toimintakuntoa on seurattava silmämääräisesti tarkastuksilla, mittalaittein mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Tarvittavat toimet tulee tehdä koneen rakenteeseen ja käyttöön perehtyneen pätevän henkilön toimesta. Suorittamalla säännölliset turvallisuustarkastukset ja korjaamalla havaitut puutteet ajoissa varmistetaan koneen turvallinen käyttö ja työympäristön turvallisuus koko CNC-koneen elikaaren ajan.

CNC-koneen säännöllinen kunnon tarkkailu käsittää määrävälein suoritettavia tehtäviä kuten silmämääräisiä tarkastuksia ja kuntotarkastuksia. Tavoitteena on havaita häiriötekijät ennen kuin ne ehtivät muuttua tuotannon pysäyttäviksi vioiksi. Kunnon tarkkailuun kuuluu myös koneen käyttömäärän ja käyttötapojen seuraaminen ja niihin perustuva ennakoiva huoltotoiminta.

Säännöllinen CNC-koneen puhdistaminen

CNC-koneen päivittäinen puhdistaminen kuuluu koneen käyttäjän ja tuotannon työntekijöiden päivittäisiin työtehtäviin. Puhdistamalla kone säännöllisesti lastuista ja siruista kone pysyy turvallisena käyttää ja lisää työpaikan viihtyisyyttä. 

Koneiden puhdistaminen kannattaa suunnitella etukäteen niin, että on aikaa viikottaiseen tai vähintään kuukausittain tehtävään syväpuhdistukseen eli siivouspäivään, jolloin voidaan suorittaa koneelle syväpuhdistus kriittisimpiin osiin kuten:

 • lastuamisnestesäiliö ja suodattimet
 • kara ja kiinnitykset
 • johdesuojat ja pyyhkimet
 • jäähdyttimet ja puhaltimet
 • lastunkuljettimet
 • CNC-koneen lähiympäristö (koneenkäyttäjän työpiste)

CNC-koneen huolto itse vai ammattilaiselle?

Kaikkia CNC-koneen huoltoja ei pystytä edes tekemään pajan omin voimin. Elektroniikka, sähköistys ja mittatarkkojen osien huoltaminen on kannattavaa ja sähköisten osalta pakollista antaa asiantuntevan ammattilaisen tehtäväksi. 

CNC-koneesta voidaan huoltaa itse päivittäin käytettäviä työkaluja, johon kuuluvat terien vaihtamiset ja muiden näkyvissä olevien kuluvien osien ylläpitäminen. Voiteluaineiden oikeaoppinen lisääminen (oikeanlainen öljy oikeaan paikkaan) on CNC-koneen tärkeintä huoltoa. Toimiva johdevoitelu lisää cnc-koneen käyttöikää ja luotettavuutta. Saat Maxjasin kautta Suomen asiantuntevinta palvelua cnc-koneen johdevoiteluun ja huoltamiseen.