Vipuvoimaa EU:lta, elinkaaripalvelun jatkokehitys -hanke

Maxjas Oy:n tulevaisuuden visiona ja uutena liiketoimintamallina on ollut kehittää ja parantaa teollisten työkoneiden elinkaaripalveluja. Tämä visio ja liiketoimintamallin kehitys polkaistiin käyntiin Euroopan aluekehitysrahaston tuen avulla.


Hanke toteutettiin vastaamaan yritysten ja teollisuuden huoltojenkehittämistarpeita. Teolliset yritykset ovat kohdanneet haasteita konesuojien pitkien toimitusaikojen takia, joka aiheuttaa työnseisauksia sekä pahimmassa tapauksessa menetettyjä tuloja yrityksille. Vastatakseen ongelmaan hankkeen tavoitteena oli kasvattaa yrityksen kapasiteettia ja kykyä tuottaa kustannusystävällinen ja kokonaisvaltainen elinkaaripalvelu teollisuuden yritysten konesuojahuolloille.


Hankkeen ytimessä on ollut elinkaaripalveluiden kautta elinkeinorakenteen kestävä kehittäminen. Projektin aikana yritys lähestyi konesuojien uusimista sekä korjausta mahdollisimman kattavalla ja resursseja säästävällä tavalla. Yritys on projektin ansiosta kyennyt valmistamaan alan asiakkaille paikallisesti tuotettuja uusia suojia lyhemmillä toimitusajoilla. Sekä luomaan asiakkaille helposti seurattavan ja luettavan työstökoneiden johdesuojien elinkaaripalvelun. Elinkaaripalvelujen myötä vanhat suojaukset ovat kestäneet kauemmin ja tarve hankkia uusia vähentynyt. Tällä on ollut välitön positiivinen vaikutus luonnonvarojen käytön kestävyyteen.


Yritys on kyennyt hankkeen avulla luomaan uutta arvoa asiakkaille ja uudistamaan yrityksen ansaintalogiikkaa sekä kehittymään digitaalisesti, edistäen samalla kestävää kehitystä. Hankkeessa panostettiin myös yrityksen sisäiseen kehitykseen, jotta yritys voisi vastata kehittyvään ja monipuolistuvan yhteisöverkon ja elinkaaripalvelujen tarpeisiin.


Kehitetty työstökoneiden suojien seurantajärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata suojien käyttöä sekä seuraavaa huoltoväliä. Järjestelmän kautta voidaan myös tehdä ehdotuksia asiakkaille huoltovälien aikataulusta sekä luomaan heille prosessit siitä miten jatkossa suojat tullaan vaihtamaan uusiin tai korjauttamaan. Työstökoneiden suojien seurantajärjestelmän avulla pystytään vähentämään asiakkaiden työnseisauksia, vähentämään heidän kustannuksia sekä luomaan selvemmän prosessin siitä, miten ja milloin suojat tulee korjauttaa.


Hankkeen tavoitteena on ollut kasvattaa yrityksen kapasiteettia ja kykyä tuottaa kustannusystävällinen ja kokonaisvaltainen elinkaaripalvelu yrityksen teollisille asiakkaille. Isojen konesuojien siirtely maasta toiseen korjattavaksi ei myöskään ole kustannustehokasta eikä luontoystävällistä ja siksi tämän projektin aikana luotiin menetelmät, jotka tukevat tehokkaampaa ja kustannus ystävällistä elinkaaritoimintaa, sekä osakseen auttaa vähentämään konesuojien ylimääräisestä siirtelystä, uusien suojien valmistuksesta ja olemassa olevien suojien ennenaikaisesta kulumisesta aiheutuvia päästöjä.