Näin pidennät työstökoneidesi elinikää

Työstökoneen eliniän pidentäminen on mahdollista, kun huomioidaan työstökoneen säännöllinen huoltaminen, säännöllinen kunnon tarkkailu, säännöllinen puhdistaminen sekä ajoissa hankitut varaosat ja suojat, jotta konetta ei jouduta käyttämään puolikuntoisena. Tässä artikkelissa löydät lisää tietoa näistä toimista.

Säännölliset huoltotoimenpiteet

Säännöllinen, huolellisesti suoritettu päivittäinen huolto ja puhtaanapidon toimenpiteet vähentävät yllättäviä tuotannon keskeytyksiä ja on edellytys suunnitelmalliselle toiminnalle, jossa varaudutaan huoltoon ja esimerkiksi varaosien tilaamiseen ennakoivasti. Työstökoneiden varaosien saatavuus erityisesti yllättävissä tilanteissa ei ole yhtä turvattua kuin aiemmin. Tämän vuoksi on tärkeää hankkia varaosat ajoissa.

Päivittäisiä huoltotoimia:

 • Tarkasta voitelunesteiden määrä, lisää tarvittaessa
 • Voitele kuivilta näyttävät osat joiden kuuluu olla voideltuina
 • Tarkasta leikkuunesteen taso ja tiheys ja täytä tarvittaessa
 • Tyhjennä lastunkuljetin ja sen säiliö
 • Tarkasta hydrauliikkanesteiden taso, lisää tarvittaessa
 • Puhdista pinnat ja johdesuojat lastuista

Kuukausittain tehtäviä huoltotoimia:

 • Vaihda tai puhdista ilmansuodattimet
 • Tarkasta ja puhdista lastuamisnesteen suodattimet
 • Puhdista jäähdyttimet ja puhaltimet
 • Tarkasta öljyn täyttötasot normaalista kasvaneen öljyn kulutuksen vuoksi
 • Tarkasta ja puhdista leuat ja kiinnitykset, pura ja kokoa tarvittaessa
 • Tarkasta ja puhdista ketjut ja kuljetushihnat

Vuosittain suoritettavat huoltotoimet:

 • Tyhjennä ja puhdista lastuamisnesteen säiliö
 • Tarkasta hydraulineste epäpuhtauksista, vaihda suodattimet
 • Tyhjennä ja puhdista voitelusäiliöt, vaihda öljyt
 • Tarkasta karan ja kiinnitysten heitot mittaamalla

Säännöllinen kunnon tarkkailu

Työstökoneen toimintakuntoa on seurattava tarkastuksilla, mittauksilla ja muilla sopivilla keinoilla. Tarvittava toimet tulee tehdä työstökoneen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilön toimesta. Suorittamalla säännölliset turvallisuustarkastukset ja korjaamalla havaitut puutteet varmistetaan koneen turvallinen käyttö ja työympäristön turvallisuus koko koneen käyttöiän ajan.

Työstökoneen säännöllinen kunnon tarkkailu käsittää määrävälein suoritettavia tehtäviä kuten silmämääräisiä tarkastuksia ja kuntotarkastuksia. Tavoitteena on havaita häiriötekijät ennen kuin ne ehtivät muuttua tuotannon pysäyttäviksi vioiksi. Kunnon tarkkailuun kuuluu myös työstökoneen käyttömäärän ja käyttötapojen seuraaminen ja niihin perustuva ennakoiva huoltotoiminta.

Säännöllinen koneiden puhdistaminen

Työstökoneen päivittäinen puhdistaminen kuuluu koneen käyttäjän ja tuotannon työntekijöiden päivittäisiin työtehtäviin. Puhdistamalla kone lastuista ja siruista pitää sen turvallisena käyttää ja lisää viihtyvyyttä. 

Koneiden puhdistaminen kannattaa suunnitella etukäteen niin että on aikaa viikottaiseen tai vähintään kuukausittain tehtävään syväpuhdistukseen eli siivouspäivään jolloin voidaan suorittaa koneelle syväpuhdistus kriittisimpiin osiin kuten:

 • lastuamisnestesäiliö ja suodattimet
 • kara ja kiinnitykset
 • johdesuojat ja pyyhkimet
 • jäähdyttimet ja puhaltimet
 • lastunkuljettimet
 • kuularuuvit
 • työstökoneen lähiympäristö (koneenkäyttäjän työpiste)

Miten lisätä työstökoneiden elinikää

Vinkkejä:

 1. Asetusten teko (tälli): Suunnittele kiinnitykset etukäteen ennen uusia ajoja, älä luo liian monimutkaisia prosesseja, joita koneella ja sen kiinnityksillä ei ole mahdollista ajaa läpi ilman rikkoutumisia ja turhia hylkyjä. 
 2. Tarkkuus: huolehdi koneen puhdistamisesta ja erityisesti johdesuojien pysymisestä toimintakykyisenä, nämä takaavat koneen tarkkuuden säilymisen jatkuvassa tuotantokäytössä. 
 3. Toleranssit: Pidä hallin ja koneiden käyttölämpötila tarpeeksi alhaisena lämpölaajenemisen aiheuttamien tarkkuus- ja toleranssi häiriöiden vähentämiseksi. Vältä kuumien työvälineiden ja työtehtävien sijoittamista lähelle työstökonetta.
 4. Pinnanlaatu: vältä käyttämästä kuluneita työkaluja ja teriä. Kulunut työkalu voi lisätä työstökoneen tehon tarvetta ja vaurioittaa moottoria. Varmista kappaleen kiinnitys. Värinä ja irtoavat kappaleet aiheuttavat heikkoa pinnanlaatua ja pahimmillaan tarpeettomia rikkoutumisia.
 5. Lastuamisneste: Älä käytä liian voimakasta lastuamisnestettä. Voimakas lastuamisneste voi aiheuttaa syöpymistä ja höyrystyessä koneen käyttäjän sairastumisen.
 6. Voitelu: käytä hyvälaatuista ja säännöllisesti vaihdettavaa koneen valmistajan hyväksymää voiteluainetta. Väärä voitelu voi aiheuttaa rikkoutumisen.
 7. Törmäykset: varmista mittalaitteiden toiminta ja kiinnitysten oikea teko asetusvaiheessa, työkalujen oikea mittaaminen vähentää turhia törmäyksiä. 
 8. Ammattitaito: käytä asiantuntevia työntekijöitä hankalissa ja uusissa kappaleissa ja varmista työntekijöiden osaaminen kun he aloittavat työn uudella koneella. Koulutus ja perehdytys auttavat vähentämään turhia rikkoutumisia.
 9. Puhdistus ja huolto: säännöllisesti suoritetut toimenpiteet lisäävät työstökoneen elinikää sekä työturvallisuutta ja viihtyisyyttä työstökoneella.
 10. Varaudu rikkoutumiseen: huolla työstökonetta ennakoivasti ja varaudu hankkimaan varaosat ennakkoon mahdollisuuksien mukaan, etenkin jos on jo tiedossa että tietyt osat rikkoutuvat säännöllisesti.