Maxjas ja Kasvu Open 2021 – Tiedossa vahvaa kasvua

Maxjas Oy osallistui syksyllä 2021 Jyväskylässä järjestettyyn Uudistuva teollisuus-ohjelmaan. Ohjelman järjestivät Kasvu Open, Business Finland ja Teollisuuden ja Työnantajien-säätiö. Uudistuva teollisuus ohjelma kesti neljä kuukautta ja kulminoitui kaksipäiväiseen kasvuyritystapahtuma Kasvu Open Karnevaaliin Jyväskylässä lokakuun lopulla 2021.

Uudistuva teollisuus-ohjelman tarkoituksena on tehostaa teollisuusalan yritysten uudistumis- ja kasvukykyä. Ohjelmaan valittiin 18 yritystä monipuolisesti teollisuuden eri aloilta. Ohjelmaan valitut yritykset haluavat kehittää digitaalista toimintaa ja saavuttaa liiketoiminnan kestävää ja vastuullista kasvua. Valintakriteerinä oli vakiintunut teollisuusalan liiketoiminta ja valmius kehittää yrityksen kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. 

Syksyn 2021 Uudistuva teollisuus-ohjelmaan osallistuneita yrityksiä Maxjas Oy:n lisäksi olivat: 

Black Bruin Oy, Keski-Suomi                          Coolcenter Forssa Oy, Kanta-Häme

ETH Group Oy, Satakunta                            Finn-Savotta Oy, Keski-Suomi

Forsfood Oy, Etelä-Pohjanmaa                      High Metal Oy, Uusimaa

Koskitukki Oy, Päijät-Häme                             K-S Bulk Oy, Keski-Suomi

Pirjon Pakari, Etelä-Pohjanmaa                     Rinotop Oy, Uusimaa

Robbes Lilla Trädgård Ab, Uusimaa              Saku-Tek Oy, Uusimaa

Siklaelementit Oy, Pohjois-Pohjanmaa       Sleipner Finland Oy, Keski-Suomi

TMK Energiakoura Oy, Keski-Suomi             Volter Oy, Pohjois-Pohjanmaa

YBT Oy, Lappi

Kasvu Open tarjoaa uudistuva teollisuus-ohjelman kautta yritykselle mahdollisuuden kehittää kilpailukykyä ja tukee yrityksen kasvutavoitteita. Uudistuva teollisuus-ohjelma antaa mahdollisuuden kehittää yrityksen liiketoimintaa monipuolisesti, erityisesti vastuullisuuden ja kansainvälistymisen näkökulmasta. Samalla se tekee teollista toimintaa ja sen vaikuttavuutta näkyvämmäksi suomalaisessa yhteiskunnassa.

Ohjelman aikana Maxjas Oy pääsi verkostoitumaan valittujen yritysten kanssa ja kehittämään kasvuideoita yhdessä muiden yrittäjien kanssa. Maxjas Oy sai näin elintärkeää vertaistukea toiminnan kehittämiseen muilta yrittäjiltä ohjelman aikana.

Maxjas Oy:n digitaalisen toiminnan kehittämisessä ja kestävän ja vastuullisen kasvun luonnissa on erityisen tärkeää päästä jakamaan kokemuksia toiminnan kehittämiseen ja kasvuun tähtäävien projektien toteuttamisesta muiden yritysten kanssa, joilla on jo kokemusta onnistuneista samankaltaisista projekteista. Muiden yritysten kanssa sparraamalla saadaan elintärkeitä uusia näkökulmia ja kokemuksia, jotka auttavat yritystä kohti tavoitetta nopeammasta ja laadukkaasta kasvusta.

Kasvu Open Uudistuva teollisuus-ohjelma on tärkeä väylä yritykselle löytämään oikeita yhteistyökumppaneita ja mahdollistaa henkilökohtaisen yrittäjien tuntemisen ja avaa uusia keskusteluväyliä ajatusten ja kokemusten vaihtoon. Ohjelman antamat työkalut ovat avain Maxjas Oy:n nopeamman ja laadukkaamman kasvun tavoitteluun.