Käytettyjen työstökoneiden hankinta

Käytetyn cnc työstökoneen hankinta voi säästää suuren summan rahaa, mutta se vaatii tietoa hankinnan riskeistä ja käytetyn koneen käyttöönotosta turvallisesti ja kannattavasti. Hankintaa varten täytyy tehdä taustatutkimusta ja suunnitella ennakkoon miten esimerkiksi koneen huolto ja suojien sekä tarvittavien lisälaitteet järjestetään. 

Käytetyn työstökoneen hankinta on taloudellisesti pienempi sijoitus kuin uuden koneen investoiminen, mutta käytettynä hankitun koneen arvoa ei voi vielä käyttää liiketoiminnassa poistoina. Tämä kannattaa ottaa huomioon käytettyä työstökonetta hankittaessa. 

Koneessa pitää olla tarvittavat turvavälineet ja suojat työturvallisuuden takaamiseksi, valmistajan käyttöohjeet ja ennen käyttöönottoa sen toimintakunto on varmistettava. Lisäksi pitää huolehtia koneen säännöllisestä huollosta. 

Huomioon otettavia asioita käytettyä työstökonetta hankittaessa

Käytettyä työstökonetta hankittaessa on hyvä ottaa huomioon seuraavia asioita:

  • Toleranssit – koneen mahdolliset poikkeamat tarvittavasta mittatarkkuudesta, onko koneella edes mahdollisuus saavuttaa tarvittava mittatarkkuus?
  • Konetunnit – paljonko koneella on jo takana ajettuja konetunteja? Onko koneella jäljellä tarpeeksi käyttöikää esimerkiksi kolmivuorolla ajoon? Onko koneesta saatavilla lokitietoja käyttötunneista?
  • Laatu – tunnetun valmistajan koneen hankkiminen käytettynä mahdollistaa myös huollon saavutettavuuden. Tiettyjen valmistajien koneet ovat toisia kestävämpiä.
  • Tuottavuus: millaista tuotannon tasoa koneella tavoitellaan? Prototyyppiosat vaiko jatkuvaa pitkän sarjan ajoa. Käytetty kone voi aiheuttaa yllättäviä tuotannon pysähdyksiä ja huoltoseisokkeja. 
  • Tila: millaiseen tilaan konetta suunnitellaan? Onko mahdollista investoida lisää tilaa suurelle koneelle, vai olisiko pienempi parempi?
  • Kunto: pitääkö konetta kunnostaa ja uusia ennen sen tehokasta käyttöä?

Miten välttää ongelmat käytetyn työstökoneen käytössä?

Käytetyn työstökoneen käyttöönotto synnyttää omanlaisensa ongelmat. Nämä ongelmat voivat tulla kustantamaan enemmän kuin koneen hankinta. Seuraavia asioita kannattaa ottaa huomioon: 

  1. Epäasianmukainen huolto: Tavallisimmat mekaaniset viat syntyvät yleensä siitä että konetta ei ole huollettu ja puhdistettu oikein. Selvitä onko koneesta olemassa dokumentaatiota jo tehdyistä huolloista ja säännöllisestä kunnossapidosta. Onko koneessa osia joita on pitänyt vaihtaa, mitkä olivat syyt korjaukseen?
  1. Puutteellinen elektroniikka: sähkö- ja elektroniikka ongelmat ovat yleinen syy työstökoneen seisahduksille. Ulkoisesti hyväkuntoinen ja näyttävä kone voi olla sähköiltään rikkinäinen. Tarkista koneen elektroniikka ennen ostamista. Jos koneeseen on tehty huoltoa elektroniikan osalta, mitkä syyt ovat aiheuttaneet huollon tarpeen?
  1. Käyttökelvottomia laitteita: vaikka kone toimisi hyvin, siinä voi olla osia joiden rikkoutumista ei voida korjata varaosilla koska niitä ei ole saatavilla. Tunnettuihin merkkeihin voi mahdollisesti saada vielä merkkihuoltoa ja varaosien saatavuus on parempi. Varaosien hankintaan pitää varautua ennakolta niiden hitaan saatavuuden vuoksi. 
  1. Vanhentunut tai vääränlainen ohjaus: onko cnc työstökoneen ohjaus ajantasainen? Selvitä onko koneen ohjausjärjestelmä ohjelmisto tai tietokone päivitettävissä. Koneen ohjelmointikielen yhteensopivuus pajan muiden koneiden tai käyttäjien kanssa on myös tärkeää. Olemassa olevien ohjelmien ajamisen mahdollisuus käytetyllä koneella lisää sen käyttömahdollisuuksia.

Käytetyn työstökoneen käyttöönotto:

Kun työstökone on hankittu käytettynä, ovat seuraavat vaiheet hyviä ottaa huomioon:

Kuntokartoitus

Työstökoneen täydellinen kuntokartoitus asiantuntevan tahon suorittamana selvittää mikä on koneen tämänhetkinen tilanne ja mitä sille pitää tehdä, että se on turvallinen käyttää ja kykenee pitkään tehokkaaseen tuotantoon ilman yllättäviä tuotannon pysäytyksiä.

Suojien päivittäminen

Käytetyn työstökoneen johdesuojat ja muut käyttöturvallisuuteen liittyvät suojat tulee olla ajantasaisia jo lakiteknisistä syistä. Suojien huollon tai kokonaan uusien suojien suunnittelu on mahdollista hankkia Maxjasin kautta: suojat.

Vuosihuoltojen ja elinkaaripalveluiden suunnittelu

Työstökoneen huolto kannattaa suunnitella ennakkoon, että sitä voidaan suorittaa synkronoidusti juuri oikeaan aikaan. Ajoissa suoritetut ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet tulevat pitkällä aikavälillä edullisemmaksi ratkaisuksi kuin akuutit korjaustoimenpiteet. Säännölliset vuosi- ja puolivuosihuollot lisäävät työstökoneen käyttöikää huomattavasti ja takaavat paremman ennustettavuuden koneen toiminnasta. 

Käytetyn työstökoneen hankinnan hyödyt:

Käytettynä hankitun työstökoneen hankkiminen voi olla kustannustehokas tapa lisätä ja uudistaa konepajan konekantaa. Nykyaikana kiertotalous on osa elämää ja mahdollistaa myös uutta liiketoimintaa työstökoneiden kunnostamisen ja välittämisen kautta. 

Käytetty työstökone voi säästää selvää rahaa ja kestävän ja tuottavaa työtä jo tehokkaasti tehnyt kone on nopea tapa lisätä yrityksen tuottavuutta. Etenkin jos kone sopii ohjausjärjestelmältään ja käytettyjen työkalujen osalta jo ennastaan olevaan laitekantaan.

Maxjas Oy auttaa sinua käytettynä hankitun koneen käyttöönotossa ja tulevassa tuotannossa.