Johdevoitelu – Säännöllinen johdevoitelu on tärkeää

Optimaalista tarkkuutta ja korkeaa tehokkuutta

Työstökoneen tärkeimmät osat sen tarkalle ja tehokkaalle toiminnalle ovat johteet, jotka tukevat työtasoja sekä liikkuvia osia kuten kelkkoja. Mittatarkkuuden ja erilaisten voimien tasaisen siirtymisen pysymiselle jatkuvassa käytössä korkealla tasolla ovat johteiden toiminnasta riippuvaisia. Kappaleiden hyvä pinnanlaatu syntyy myös työstökoneen liikkeiden jouhevuudesta. Työstöliikkeen jumiutuminen ja pätkiminen johteiden huonon voitelun takia on helposti vältettävissä oleva asia.

Johteiden voitelu on erittäin tärkeää. Jatkuva hyvä tasainen voitelu tuottaa johteille oikeanlaisen ohuen suojaavan ja kitkaa vähentävän öljykerroksen, joka auttaa saavuttamaan tarvittavan tarkkuuden ja kappaleiden pinnanlaadun sekä koneen sulavat liikkeet. 

Johdevoitelu myös suojaa kulumiselta. Voitelu parantaa johteiden kaikkien osien käyttöiän ennustettavuutta, minimoimalla ylimääräisen ja ennakoimattoman kulumisen. Epäsuorasti tämä vaikuttaa myös muiden osien ennustettavuuteen, sillä jos työstökoneen johteet eivät ole tasaiset/kalibroidut heijastuvat ongelmat myös muualle työstökoneeseen.

Johdevoitelun merkitys työstökoneelle

Johdevoitelujärjestelmä koostuu pumpuista, annostelijoista ja nipoista, joista öljy siirtyy annostelijan toimintatavasta riippuen johteelle. Annostelijat sijaitsevat lähellä voideltavaa kohtaa ja nipat sijaitsevat suoraan voideltavien osien yläpuolella. Pumppu on yleensä koneen sivussa kiinni. 

Voitelujärjestelmissä on useita annostelijoita, jotka annostelevat öljyä koneen eri johteille ja kuularuuveille. Annostelijoita voidaan vaihtaa yksittäin mutta suositeltavaa on vaihtaa annostelijat kerralla säännöllisen vaihtovälin ylläpitämiseksi ja ylimääräisen työn minimoimiseksi. Pelkkien nippojen vaihtaminen ei välttämättä riitä sillä viat voivat olla muualla. Nippoja voidaan tarpeen tullen vaihtaa yksittäin.

Paine annostelijassa muuttuu sen pettäessä, tällöin annostelija ei enää ”annostele” vaan virtaa läpi tai on tukossa. Paineen muutos vanhassa annostelijassa voi tapahtua kuluman ja rikkouman seurauksena. Annostelijan elinkaari jatkuvassa käytössä on noin 5 vuotta kolmivuorossa ajoa.

Työstökone hoitaa automaattisesti järjestelmän voitelun ja käyttäjän ei tarvitse välittää muusta kuin lisätä oikeanlaista öljyä. Öljyä uusitaan sitä mukaan, kun voiteluun käytettävää öljyä kuluu ja kulumisen tai haihtumisen määrä riippuu työstökoneen käytön asteesta. Jos öljyä pitää lisätä erikoisen usein, pitää järjestelmän toiminta tarkastaa.

Tärkeää on muistaa käyttää vain yhtä öljyä ja olla sekoittamatta erilaisia öljyjä keskenään.

Johdevoitelun hyödyt:

Automatisoitu johdevoitelu tuottaa suuria hyötyjä työstökoneen toiminnalle:

 1. Johteet ovat voideltuina riippumatta niiden sijainnista ja helppokäyttöisyydestä.
 2. Voitelu tapahtuu kun työstökone on toiminnassa, öljyä levittyy tasaisesti johteille ja turvaa koneen toimintaa.
 3. Voitelu tekee työstökoneen toiminnasta turvallista.
 4. Hyvä johdevoitelu vähentää johteiden ja niillä liikkuvien osien kulumista ja vähentää rikkoutumisia sekä huollon ja varaosien tarvetta. Alentaa käyttökustannuksia.
 5. Mitattavissa oleva kulutus vähentää turhaa voiteluöljyjen käyttöä.
 6. Käyttöturvallisuus paranee kun käyttäjän ei pidä huolehtia voitelusta.
 7. Vähentää energiankulutusta, kun voitelu vähentää kitkaa.
 8. Lisää tuottavuutta, kun työstökoneelle ei tule yllättäviä seisokkeja.

Keinot varmistaa johdevoitelun toiminta:

Säännöllinen öljyn lisääminen annostelijoihin:

 • Öljyä lisätään sitä mukaan, kun sitä kuluu. Öljyn kulumisen tai haihtumisen määrä riippuu työstökoneen käytön asteesta.

Oikeanlaisen johdeöljyn käyttäminen:

 • Oikeanlainen johdeöljy tuottaa tasaisen, johteeseen hyvin tarttuvan voitelukerroksen, joka suojelee työstökoneen johteita jopa tilanteessa, jossa lastuamisneste pääsee niille.

Johdesuojien kunnon tarkkailu:

 • Jos lastuamisneste pääsee johteille, on johdesuojien toiminta häiriintynyt ja rikkoutunut johdesuoja tulee korjata tai huoltaa oikeaoppisesti. 

Johdesuojien ja johteiden putsaaminen:

 • Johdesuojat puhdistetaan säännöllisesti ja jos johteet ovat näkyvissä, ne pidetään mahdollisuuksien mukaan puhtaana kaikesta muusta kuin johteille tarkoitetusta öljystä. 

Annostelijoiden kunnon tarkkaileminen

 • Tarkkaile annostelijoiden painetta, paine annostelijassa muuttuu sen pettäessä. Vanhassa annostelijassa paineen muutos voi tapahtua kuluman ja rikkouman seurauksena.

Annostelijoiden uusiminen:

 • Annostelijoiden elinkaari on noin 5 vuotta jatkuvassa käytössä. Annostelijoita voidaan vaihtaa yksittäin mutta suositeltavaa on vaihtaa annostelijat kerralla säännöllisen vaihtovälin ylläpitämiseksi ja ylimääräisen työn minimoimiseksi.

Nippojen tarkkaileminen:

 • Tarkkaile nippojen toimintaa mahdollisuuksien mukaan. Öljyä pitäisi tulla säännöllisesti sopiva määrä, mutta tukkeutunut tai rikkoutunut nippa voi tuottaa öljyn läpivirtauksen. Pelkkien nippojen vaihtaminen uusiin ei riitä, jos vika on järjestelmässä.

Työstökoneen liikkeiden tarkkailu:

 • Tökkivät ja nytkähtäen liikkuvat lähtevät osat voivat olla merkki johteiden kuivumisesta tai likaantumisesta. Tarkista järjestelmän öljyn määrä ja toiminta.

Johdevoitelujärjestelmän ja johdesuojien säännöllinen huolto:
Säännöllisin väliajoin tehdyt huoltotoimenpiteet ehkäisevät koneen seisokkeja ja takaa tasaisen tuotannon. Ajoissa suoritetu ennaltaehkäisevät huoltotoimenpiteet tulevat pitkällä aikavälillä edullisemmaksi ratkaisuksi kuin akuutit korjaustoimenpiteet. Voit huoltaa johdesuojat ja johdevoitelun kätevästi kerralla Maxjasin kautta: huolto.