Työstökoneen kuljettimien huolto – huomioi nämä seikat

Riippumatta siitä kuinka tehokas työstökone on, jos kuljettimet tukkeutuvat tai rikkoutuvat jatkuvasti käytössä on kyseessä pullonkaula, joka hidastaa valmistusprosessia ja sitä kautta heikentää tuottavuutta. On siksi elintärkeää, että lastunkuljettimet toimivat hyvin ja luotettavasti tehtävään koneistukseen nähden.

Eri työmenetelmät samalla koneella tuottavat erilaisia lastuja, jotka vaihtelevat muodoltaan, painoltaan ja kooltaan. Esimerkiksi haastavampia on yhdistelmä pitkiä katkeamattomia syheröitä ja paljon pientä sirua, jotka voivat kasautuessaan tukkia suodattimia. Tehokas huuhtelu ei auta, kun ongelmat johtuvat huonosti hoidetusta kuljettimesta. Erityisen tärkeää toimiva kuljetin on pitkissä ajoissa, joille ei ole jatkuvaa valvontaa.

Kuljettimien tarkkailtavat viat

Kuljettimet vikaantuvat helposti, jos niitä ei puhdisteta ja huolleta huolellisesti. Tässä muutama vika, joita kuljettimiin voi tulla:

Jumiutunut ketju:

Tarkasta liikkuuko ketju takaisinpäin. Liikuta ketjua takaperin niin pitkään, että näet mahdollisen tukoksen ja voit irroittaa sen. Älä yritä irroittaa tukosta kun ketju liikkuu. Jos tukoksia tulee säännöllisesti, tarkasta ajettava ohjelma ja käytetyt työkalut ja tee muutokset, jotta isoja syheröitä ei pääse syntymään.

Löysä ketju

Liian löysä ketju voi johtua kuljettimelle tippuneista raskaista esineistä tai isoista syheröistä, jotka tukkivat ahtaat paikat ja aiheuttavat ketjuun vääntöä. Puhdista kuljetin turvallisesti. Varmista että ketjun kireys on sopiva. Kiristä ketjua tarvittaessa kuljettimen käyttöohjeiden mukaan.

Ääntävä moottori / ketju

Jos kuljettimen moottorista tai ketjusta kuuluu epämääräistä kolinaa tai ääntä, tarkista mistä ääni johtuu ja puhdista tarvittaessa. Vaurioitunut moottori tulee huoltaa.

Vääntyneet kolat

Tarkasta silmämääräisesti kolakuljettimen ketjun kunto. Vääntyneet kolat voivat hidastaa tai jumiuttaa kuljettimen toiminnan.

vääntynyt kola kuljettimessa

Vääntyneet lamellit lastukuljettimessa voivat heikentää ketjun toimintaa.

Kuljettimien säännöllinen puhdistaminen

Kuljettimien puhdistaminen ainakin viikoittain on lähtökohta kuljettimien kunnossapidolle. Työstökoneen käyttäjän kannattaa ylläpitää mahdollisuuksien mukaan kuljettimien puhtautta tehtäviensä lomassa. Viikoittaiselle puhdistukselle ohjeita:

Viikoittainen puhdistus:

 1. Tee puhdistus kun kuljetin on pysäytetty ja ilman virtaa. Tarvittaessa kytke virta ketjun liikuttamista varten ja sammuta virta puhdistusta jatkettaessa.
 2. Tyhjennä kuljettimen hihna lastuista ja kiinni tarttuneista kappaleista. Liikuta tarvittaessa hihnaa manuaalisesti ohjaimista.
 3. Puhdista mahdollinen lastuamisnesteen suodatin.
 4. Puhdista moottorin jäähdytys.
 5. Puhdista kuljettimen ulkopinta.

Kuljettimen huolto

Työstökoneen sisäinen kuljetin ja koneen ulkopuolinen kolakuljettimen säännölliset huoltotoimenpiteet takaavat kuljettimien toiminnan muuttuvissa tuotannon olosuhteissa.

Yksikään kuljetin ei ole huoltovapaa, jokaista tulee huoltaa, että vikaantumiset eivät satu huonoimpaan mahdolliseen saumaan.

Viikoittainen huolto:

 • Poista ylimääräiset lastut liikkuvien osien ympäriltä.
 • Puhdista kuljetin.
 • Tarkasta voitelutasot ja täytä tarvittaessa.
 • Tarkasta moottorin liitännät ja mahdolliset automaation liitännät työstökoneeseen.
 • Tarkasta ketjun kireys ja kiristä ketju kuljettimen ohjeiden mukaan. 
 • Tarkasta ketjun kunto ja ilmoita huollon tarpeesta, jos ketjussa on pahasti vääntyneitä kolia.

Suunnittele kuljettimien huolto ennakkoon

Kuljettimien huoltaminen vasta kun ne rikkoontuvat on huono idea. Jatkuvaa mekaanista kulutusta kohtaavat kuljettimet hyötyvät ennakoivasta huollosta. Jokaista kuljettimen osaa voidaan huoltaa ennakoivasti. Varaa ajoissa kuljettimien kunnon arviointi ja huolehdi säännöllisestä huollosta: Maxjas huolto.

Varaosat:

Jos kuljettimesta pääsee rikkoutumaan kriittinen osa, kuten moottori, voi edessä olla pitkäkin seisokki ja tuotannon pysähtyminen. Selvitä varaosien saatavuus ennakkoon ja mikä kohta kuljettimesta on yleisin kulumaan niin että se vaatii vaihtamista. Varaosien saatavuus voi olla hidasta pitkien toimitusaikojen vuoksi.

Vanhat osat ja välineet:

Jos käytössä on monta samanlaista kuljetinta ja joidenkin tilalle hankitaan uusia, voidaan vanhoista kuljettimista ottaa talteen kunnossa olevia osia vielä käytössä olevia kuljettimia varten ja näin varautua varaosien tarpeeseen. Rikkinäinen kuljetin on helpompi vaihtaa uuteen, jos varaosien saatavuus on olematon ja uusien osien valmistuttaminen kallista.

Vinkkejä kuljettimien elinkaaren parantamiseen

Kuljettimet ovat jatkuvassa käytössä pitkiä aikoja ilman taukoja. Etenkin niiden moottorit tulevat rikkoutumaan ilman säännöllistä huoltoa. Voit parantaa kuljettimien elinkaarta ja ennakoida tulevaa huollon tarvetta näillä toimilla:

 1. Varmista että käytössä on oikeanlainen kuljetin tehtävään työhön nähden.
 2. Huolehdi kuljettimien puhdistamisesta.
 3. Huolla kuljettimia ennakoivasti. Sovi kuljettimien huollosta työstökoneiden vuosihuollon yhteydessä.
 4. Varmista työstökoneen toimivuus ja vähennä isojen syheröiden määrä.
 5. Tarkasta säännöllisesti kuljettimien ketjun kireys.
 6. Tarkasta kuluvien osien kunto säännöllisesti.
 7. Huolehdi kuljettimien moottorin puhtaasta toiminnasta ja ketjun kunnosta.
 8. Jos kuljettimeen tulee tukos, aja ketjua taaksepäin ja poista tukokset turvallisesti.