Tietosuojaseloste

GDRP

Uuden EU:n tietosuoja-asetukset (GDPR) tulivat voimaan EU:ssa 25.5.2018. Tämä tarkoittaa, sitä että yrityksiin kohdistuu entistä tiukempia tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn kohdistuvia vaatimuksia. Uudistuksen myötä kansalaiset voivat hallita tietojaan paremmin, ja yritysten säännöt hallita henkilötietoja muuttuvat.

Tämä tarkoittaa sitä että teimme Tietosuojakäytäntöömme muutoksia, jotka tulevat voimaan 25.5. Muutokset noudattavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (josta käytetään myös lyhennettä GDPR) vaatimuksia, joiden tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä.

Asiakkaiden tietojen suojaaminen ja asianmukainen käsittely, sekä tallentaminen ovat meille tärkeitä Maxjas Oy:llä. Voit halutessanne pyytää tietoa teitä koskettavista tiedoista, sekä lukea henkilötietojen käsittelyn periaatteistamme,  ja halutessanne niiden poistamisen menettelystä alla olevasta tiedotteesta.

HENKILÖTIETOREKISTERI

Maxjas Oy asiakasrekisteri

Rekisteriseloste

1.Rekisterinpitäjä

Maxjas Oy
Y-tunnus: FI-0911478-4
Hyllilänkatu 10
33730 TAMPERE
puh. +358 50 560 8222
Maxjas.fi

2.Rekisterin yhteyshenkilö

Johannes Asikainen, projektipäällikkö Maxjas Oy
Hyllilänkatu 10

33730 TAMPERE
puh. +358 50 560 8222
maxjas@maxjas.fi

3.Henkilörekisterin nimi

Maxjas Oy asiakasrekisteri

4. Rekisterin tietosisältö
Yhteyshenkilön nimi
Yrityksen nimi
Sähköpostiosoite

5. Mitä tarkoitusta varten henkilötietoja kerätään

Tietoja kerätään asiakasrekisterin hallinnoimiseen ja asiakastiedotteiden lähettämiseen.

6. Miten ja missä kerätään

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään joko kasvokkain tavattaessa, puhelimitse tai sähköisesti sähköpostin, tai www-sivujemme kautta.

Käyttö muuhun tarkoitukseen kuin ilmoitettu: Ei käytetä
Henkilötietojen siirtäminen: Maxjas Oy ei siirrä henkilötietoja.
Siirretäänkö EU:n ulkopuolelle: Maxjas Oy ei siirrä henkilötietoja.

7. Tietojen säilytys ja tuhoaminen

Rekisterin tietoja säilytetään suojatusti vain mainittuja käyttötarkoituksia varten ja rekisterin tiedot tuhotaan asiakkaan osalta pyydettäessä.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa ja pyytää oikaisua ja virheellisen tiedon korjaamista sekä tietojen poistamista. Kaikki pyynnöt suoritetaan kirjallisena Rekisterinpitäjälle osoitteeseen maxjas@maxjas.fi